ΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

Η εταιρία ΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στο γενικότερο χώρο των μεταλλικών κατασκευών και μηχανουργικών εργασιών. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας φτάνουν συνολικά τα 13000τμ εκ των οποίων τα 2400τμ αποτελούν στεγασμένο χώρο εργοστασίου και 400τ.μ. χώροι γραφείων. Η μεγάλη έκταση στεγασμένου χώρου επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών μέσα σε αυτόν, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της ποιότητας των κατασκευών (συγκολλήσεις, βαφές κ.τ.λ) και τις φιλικές προς τους εργαζομένους συνθήκες. Ο στεγασμένος χώρος εργοστασίου εξυπηρετείται με τέσσερις (4) συνολικά γερανογέφυρες 25, 10, 5 και 5 ton αντίστοιχα.

Δείτε περισσότερα