Μετεωρολογικά δεδομένα για το Ναυπηγείο Ι. Μπασιμακόπουλος Σια ΟΕ

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε live μετεωρολογικά δεδομένα για το ναυπηγείο μας .

https://app.weathercloud.net/d4655905742#profile