Όροι Χρήσης

 

1. Η επιθυμητή ημερομηνία καθέλκυσης  πρέπει να δηλώνεται τουλάχιστον 2 εβδομάδες εκ των προτέρων.
2. Μετακινήσεις σκαφών,κατά την διάρκεια της διαχείμανσης στην ξηρά ,με υπαιτιότητα του πλοιοκτήτη ισοδυναμεί με επιπλέον χρέωση ίση με το κόστος ανέλκυσης/καθέλκυσης.
3. Οι πλοιοκτήτες που επιθυμούν να κατεβάσουν άλμπουρο (ιστίο) κατά την διάρκεια της διαχείμανσης στην ξηρά,θα πρέπει να το δηλώνουν προκαταβολικά, πριν την ανέλκυση του σκάφους,για να επιλεχθεί το κατάλληλο σημείο εναπόθεσης του σκάφους. Το σημείο εναπόθεσης του άλμπουρου στο έδαφος επιλέγετε από το ναυπηγείο. Η χρέωση της παραμονής του άλμπουρου στο έδαφος αντιστοιχεί με (π .χ. Το 50% του ημερήσιου κόστους στάθμευσης).
4. Κατά την διάρκεια της παραμονής του σκάφους στην ξηρά η χρήση των τουαλετών, των ντουζ και των παροχών ρεύματος και νερού δεν χρεώνεται για 20 ημέρες. Μετά τις 20 ημέρες η χρέωση είναι 10€ /ημέρα/άτομο. Η χρήση  του wifi είναι free of charge απεριόριστα.
5. Παραγγελίες αγαθών από το κατάστημα ναυτιλιακών του ναυπηγείου με αξία μεγαλύτερη των 150€, θα πρέπει να εξοφλούνται προκαταβολικά.
6. Το ναυπηγείο δεν παρέχει υπηρεσίες security και δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια εξοπλισμού κατά την διάρκεια της παραμονής του σκάφους στην ξηρά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει με ασφάλεια όλο τον εξοπλισμό σας(π. χ. αλυσίδα, dingy ,άγκυρα,εξωλέμβια ηλεκτρονικά όργανα,κτλ.).
7. Η επιλογή του σημείου στάθμευσης του σκάφους πραγματοποιείται αποκλειστικά από το προσωπικό του ναυπηγείου.
8. Η στάθμευση των αυτοκινήτων των πελατών κατά την διάρκεια του καλοκαιριού είναι δωρεάν. Παρόλα αυτά το ναυπηγείο δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές ή ζημιές αν προκληθούν στα οχήματα κατά την διάρκεια της παραμονής του στο χώρο του ναυπηγείου.
9. Ο πλοιοκτήτης και τα μέλη του πληρώματος, όπως αυτά φαίνονται στο crew list, επιτρέπεται να πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης επί του σκάφους. Το ναυπηγείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού κατά την διάρκεια των εργασιών.
10. Δεν επιτρέπεται η είσοδος  και εργασία μη εξουσιοδοτημένων εξωτερικών συνεργείων εντός του ναυπηγείου, χωρίς την ενημέρωση/έγκριση από την διεύθυνση. 
11. Αν μετά την καθέλκυση του σκάφους παραστεί η ανάγκη λόγω υπαιτιότητας του πλοιοκτήτη για να ανελκυθεί ξανά, το κόστος ισοδυναμεί με το κόστος της ανέλκυσης/καθέλκυσης.
12. Μετά την καθέλκυση το σκάφος πρέπει να αποχωρήσει από την νηοδόχο εντός 30 λεπτών.
13. Το ναυπηγείο δεν διαθέτει εγκαταστάσεις για την φιλοξενία σκαφών στην θάλασσα.
14. Δεν επιτρέπεται η χρήση των μηχανημάτων του ναυπηγείου από τους πλοιοκτήτες.
15. Σκάλες και σκαλωσιές παρέχονται στους πλοιοκτήτες κατά προτεραιότητα. Ειδικά για τις σκαλωσιές το προσωπικό του ναυπηγείου έχει πάντα προτεραιότητα.
16. Οι πλοιοκτήτες που επιθυμούν να εργαστούν στα σκάφη τους θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην ενοχλούν/λερώνουν τα διπλανά σκάφη(π .χ. Σκούπες με αναρρόφηση, κάλυμμα σκάφους, κτλ).
17. Απαγορεύονται εργασίες υψηλού κινδύνου εντός του χώρου του ναυπηγείου ( σκαρφάλωμα στο άλμπουρο, άνοιγμα πανιών, εκκίνηση κινητήρα κτλ).
18. Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής (τουαλέτες, ντουζ κτλ ) επιτρέπεται μόνο κατά την περίοδο που το σκάφος βρίσκεται στον χώρο του ναυπηγείου.
19. Στο κόστος της ανέλκυσης/καθέλκυσης συμπεριλαμβάνεται 20λεπτο πλύσιμο υψηλής πίεσης (200 bars) των υφάλων του σκάφους.
20. Η πρώτη και η τελευταία μέρα παραμονής χρεώνονται ως μισές.
21. Όλα τα ιστιοφόρα σκάφη τοποθετούνται πάνω σε ατσάλινες ειδικά διαμορφωμένες σχάρες, οι οποίες επιλέγονται από το προσωπικό του ναυπηγείου. 
22. Ο ιδιοκτήτης δεν επιτρέπεται να προσλάβει εξωτερικό συνεργείο ή εξωτερικούς τεχνίτες/συνεργάτες χωρίς την άδεια του ναυπηγείου.
23. Το υπολειπόμενο ποσό θα πρέπει να αποπληρώνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την καθέλκυση του σκάφους. 
24. Ο ιδιοκτήτης του σκάφους έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καθελκυστεί ξανά το σκάφους του  εντός 48 ωρών χωρίς καμία χρέωση σε περίπτωση που δεν μείνει ευχαριστημένος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες .  Πιθανές προκαταβολές θα επιστραφούν σε κάθε περίπτωση.
25. Το ναυπηγείο διατηρεί το δικαίωμα να καθελκύσει ξανά κάθε σκάφος μέσα σε 48 ώρες σε περίπτωση διαφωνίας με τον ιδιοκτήτη. Πιθανές προκαταβολές θα επιστραφούν σε κάθε περίπτωση.
26. Το ναυπηγείο διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει το σκάφος σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του για διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το ναυπηγείο . 
27. Η ανέλκυση και η καθέλκυση του σκάφους γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Οι ιμάντες ανέλκυσης του Travel lift τοποθετούνται στο σκάφος στο σημείο που υποδεικνύει ο κατασκευαστής είτε στο σημείο που θα υποδείξει ο ιδιοκτήτης.
28. Παραγγελίες εργασιών προς το Ναυπηγείο γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιανουαρίου .
29. Για την πραγματοποίηση κράτησης θέσης διαχείμανσης ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης θα κληθεί να καταβάλει 150 € ως προκαταβολή . Το Ναυπηγείο επιβεβαιώνει την κράτηση θέσης μόλις εντοπίσει την προκαταβολή ( εάν αυτή πραγματοποιηθεί με τραπεζικά μέσα). Η προκαταβολή για κράτηση θέσης δεν επιστρέφετε μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό που καταβλήθηκε εντός ενός έτους από την ημερομηνία καταβολής .
30. Ο πλοιοκτήτης , σε συνεννόηση με το Ναυπηγείο , καθορίζει την επιθυμητή ημερομηνία ανέλκυσης / καθέλκυσης . Πέραν αυτού , την ακριβή ώρα που αυτή θα λάβει χώρα την καθορίζει αποκλειστικά το Ναυπηγείο ανάλογα με την διαθεσιμότητά του. Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του Travel Lift είναι : Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 14:00 
31. Απαγορεύονται οποιεσδήποτε εργασίες κοπής μετάλλου ή φλόγας εντός του χώρου του Ναυπηγείου
32. Εργασίες τριψίματος μεταλλικών σκαφών / μερών απαγορεύονται εντός του χώρου του Ναυπηγείου 
33. Το Ναυπηγείο σε συγκεκριμένα σημεία , διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την ανακύκλωση χαρτιού , γυαλιού , αλουμινίου , πλαστικού , χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και μπαταριών  . 
34. Ο πλοιοκτήτης έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει ανεφοδιασμό καυσίμων εντός του Ναυπηγείου . Σε περίπτωση ατυχήματος όμως ο Πλοιοκτήτης αναλαμβάνει την πλήρη και σε ολόκληρο ευθύνη αποζημίωσης τυχόν ζημιών ή τραυματισμών που ενδεχομένως θα προκύψουν γιαυτό καλό θα ήταν πριν προβεί σε αυτή την ενέργεια να βεβαιώνεται ότι ο προμηθευτής των καυσίμων πληρεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για τέτοιο ενδεχόμενο .
35. Για την πραγματοποίηση νέας κράτησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι πλοιοκτήτες να επιβεβαιώσουν ότι διάβασαν και αποδέχονται τους παραπάνω όρους . Για τυχόν τροποποιήσεις , οι πλοιοκτήτες θα ενημερώνονται εγκαίρως και πάντα πριν πραγματοποιήσουν την κράτησή τους. Σε κάθε περίπτωση όμως , η ανέλκυση του σκάφους ισοδυναμεί με αποδοχή των όρων του παρόντος συμφωνητικού .  

Σημειώσεις :

α. Ο όρος “Πλοιοκτήτης” συμπεριλαμβάνει τον/τους ιδιοκτήτη/τες του σκάφους ή οποιοδήποτε άλλο άτομο (πχ. κυβερνήτης / μέλος του πληρώματος , πράκτορας σκαφών) εξουσιοδοτημένο από τον/τους ιδιοκτήτη/τες να ενεργεί και να λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό του/τους . 
β. Ο όρος “Ναυπηγείο” συμπεριλαμβάνει  τον / τους μετόχους της εταιρείας Ι. Μπασιμακόπουλος Σια Ο.Ε. καθώς και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της . Επίσης συμπεριλαμβάνει και την χερσαία ιδιοκτησία (χώρο) της εταιρείας .